Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2013

bka
06:21
3783 11d1
Reposted fromrisky risky vianikotyna nikotyna

May 22 2013

bka
20:25
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
bka
20:25
Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.
— do Ciebie
bka
19:55
2278 cb3f
Reposted fromthegirl thegirl viamaim-me maim-me

May 19 2013

bka
18:26
2488 dc6e 500

May 18 2013

bka
10:27

Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.

— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna viamefir mefir

May 16 2013

bka
21:14
bka
21:13
bka
19:00
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viainsanedreamer insanedreamer
bka
18:58
3326 53bb
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viainsanedreamer insanedreamer
bka
18:52
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie?
— Stefan Zweig
bka
11:36
1342 0ee9
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O vianikotyna nikotyna

May 15 2013

bka
21:02
Whatever happens tomorrow, we've had today.
— One day
Reposted frommefir mefir viainsanedreamer insanedreamer
bka
20:54
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
bka
20:54
– Chcesz znać prawdę? –spytała, nie czekając na odpowiedź. –Usiłuję jakoś przetrwać dzień, zachowując dość siły, by stawić czoło następnemu.
bka
20:54
każdy ma w sobie agresję, koncert to jeden z najbardziej pokojowych sposobów na to, żeby dać jej upust.
— fisz.
bka
19:13

Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens.

19:13

never trust anyone who can bite an ice cream without flinching that shit’s not natural

Reposted frominsanedreamer insanedreamer
bka
19:12
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
bka
19:12
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...